ქართული დამწერლობა – ქართული ანბანი

0
301

ქართული დამწელობა შედგება სამი ისტორიული სახისაგან, სისტემისაგან: ასომთავრული (ხუცური ასომთავრული, მრგვლოვანი, მთავრული), ნუსხური (ხუცური, ნუსხა-ხუცური, კუთხოვანი) და მხედრული

ასომთავრული ნუსხური მხედრული სახელწოდება რიცხვითი
მნიშვნელობა
Asomtavruli a.svg Nuskhuri a.svg Mkhedruli a.svg ან 1
Asomtavruli b.svg Nuskhuri b.svg Mkhedruli b.svg ბან 2
Asomtavruli g.svg Nuskhuri g.svg Mkhedruli g.svg გან 3
Asomtavruli d.svg Nuskhuri d.svg Mkhedruli d.svg დონ 4
Asomtavruli e.svg Nuskhuri e.svg Mkhedruli e.svg ენ 5
Asomtavruli v.svg Nuskhuri v.svg Mkhedruli v.svg ვინ 6
Asomtavruli z.svg Nuskhuri z.svg Mkhedruli z.svg ზენ 7
Asomtavruli he.svg Nuskhuri ei.svg Mkhedruli he.svg ეჲ 8
Asomtavruli t.svg Nuskhuri t.svg Mkhedruli t.svg თან 9
Asomtavruli i.svg Nuskhuri i.svg Mkhedruli i.svg ინ 10
Asomtavruli k'.svg Nuskhuri k'.svg Mkhedruli k'.svg კან 20
Asomtavruli l.svg Nuskhuri l.svg Mkhedruli l.svg ლას 30
Asomtavruli m.svg Nuskhuri m.svg Mkhedruli m.svg მან 40
Asomtavruli n.svg Nuskhuri n.svg Mkhedruli n.svg ნარ 50
Asomtavruli ie.svg Nuskhuri iota.svg Mkhedruli ie.svg ჲე 60
Asomtavruli o.svg Nuskhuri o.svg Mkhedruli o.svg ონ 70
Asomtavruli p'.svg Nuskhuri p'.svg Mkhedruli p'.svg პარ 80
Asomtavruli zh.svg Nuskhuri zh.svg Mkhedruli zh.svg ჟან 90
Asomtavruli r.svg Nuskhuri r.svg Mkhedruli r.svg რაე 100
Asomtavruli s.svg Nuskhuri s.svg Mkhedruli s.svg სან 200
Asomtavruli t'.svg Nuskhuri t'.svg Mkhedruli t'.svg ტარ 300
Asomtavruli vie.svg Nuskhuri vie.svg Mkhedruli vie.svg ჳე 400
Asomtavruli u.svg Nuskhuri u.svg Mkhedruli u.svg უნ
Asomtavruli p.svg Nuskhuri p.svg Mkhedruli p.svg ფარ 500
Asomtavruli k.svg Nuskhuri k.svg Mkhedruli k.svg ქან 600
Asomtavruli gh.svg Nuskhuri gh.svg Mkhedruli gh.svg ღან 700
Asomtavruli q'.svg Nuskhuri q'.svg Mkhedruli q'.svg ყარ 800
Asomtavruli sh.svg Nuskhuri sh.svg Mkhedruli sh.svg შინ 900
Asomtavruli ch.svg Nuskhuri ch.svg Mkhedruli ch.svg ჩინ 1000
Asomtavruli ts.svg Nuskhuri c.svg Mkhedruli ts.svg ცან 2000
Asomtavruli dz.svg Nuskhuri dz.svg Mkhedruli dz.svg ძილ 3000
Asomtavruli ts'.svg Nuskhuri ts.svg Mkhedruli ts'.svg წილ 4000
Asomtavruli ch'.svg Nuskhuri ch'.svg Mkhedruli ch'.svg ჭარ 5000
Asomtavruli kh.svg Nuskhuri x.svg Mkhedruli kh.svg ხან 6000
Asomtavruli hari.svg Nuskhuri hari.svg Mkhedruli hari.svg ჴარ 7000
Asomtavruli j.svg Nuskhuri dj.svg Mkhedruli j.svg ჯან 8000
Asomtavruli h.svg Nuskhuri h.svg Mkhedruli h.svg ჰაე 9000
Asomtavruli hoe.svg Nuskhuri hoe.png Mkhedruli hoe.svg ჰოე 10000

დატოვეთ კომენტარი

დატოვეთ კომენტარი
გთხოვთ შეიყვანოთ თქვენი სახელი